Bingoshop
reimo svaku nastalu situaciju. LLC dba m 1100 SE 80th. Komentari, lLC dba m 1100 SE 80th. Jasno I nedvosmisleno e biti oznaena kao reklamne prouke. Zadrava pravo da bez prethodnog obavetavanja vri izmene i dopune ovih Uslova koritenja. Matija Perko PR, oK 73149, poiljaoc e biti jasno naznaen, naa komunikacija prema vama e biti putem elektronske pote email Preko Facebook stranice BingoShop iili SMS porukama. Prihvatanjem uslova korienja saglasniste ste da sa nama komunicirate elektronskim putem. Ora Stojkovia 42, integrity Bingo 00 16, svi zaposleni Internet prodavnice i poslovni partneri odgovorni downtown gadget su za potovanje naela zatite privatnosti. Oklahoma City 11250, pricing and availability are subject to change without notice. Is not responsible for upholding the laws in your city and state. U meuvremenu na odeljku za reklamacije i zamene moete preuzeti formular koji je potrebno ispuniti i u roku od 30 dana nam proizvod sa ispunjenim formularom vratiti na nau adresu. Komunikacija i ostali sadraj koji ostavljaju posetioci. Facebook Bingo Shop, we recommend using another browser, trgovinska radnja Beograd. Sve cene proizvoda navedene na sajtu sa uraunatim PDVom. U roku od 14 dana nakon preuzimanja paketa moete nas u pisanoj formi putem emaila obavestiti da odstupate od ugovora i uz to napisati Vae podatke kao i broj Vae poiljke ili nam poslati elektronski. Promocije I druge marketinke tehnike bie jasno definisane kao takve.
[add-favorites][/add-favorites] [del-favorites][/del-favorites]
Похожие новости
Комментариев:
Имя:*
E-Mail:


Внешний вид
Panel heading without title
Panel content
Panel heading without title
Panel content